EAE Nafarroa
Arloak
Gurea Gaiak
Publikoa
H. Hezkuntza
L. Hezkuntza
B. Hezkuntza
Lanbide H.
Unibertsitatea
Hezkuntza politika
Lan Osasuna
Emakumea
Kulturartekotasuna
Gizarte mugim.
Krisia
Nortasun ezaug.
Eilastasuna
Argitalpenak
Prentsa oharrak
Kontaktatu
Afiliatu

LOE
Bullying
Euskara
Aurrekontuak
Kolaborazioak

AJENDA
FOROAK
Legedia
Loturak
PDF formatoa
stee-eilasen

EAE ko legeak
Estatuko legeak

Lan hitzarmenak

EAEko dozenteak

Adskripzioak
RPT-Lekuz-aldatzeko.
Prestakuntza, baimenak eta diru laguntzak
Hizkuntz perfilak
Zerbitzu eginkuzunak
Izendapenak
Egokitzapenak

Ez futzionarioak
Nafarroako zerrendak
EAEko zerrendak
Oposizioak

Besteak
0-3 zikloa
Lanbide Heziketa
Hezkuntza pre. ber.
Eskubideak eta betebeharrak
Hezkuntzaren arautz.
Zirkularrak
Hezkuntza legedia

EAEko legeak

1/1993 LEGEA, otsailaren 19koa, Euskal Eskola Publikoari buruzkoa.

2/1993 LEGEA, otsailaren 19koa, Euskal Herriko Autonomi Elkarteko Unibertsitatekoez kanpoko Irakaskuntzarako Irakasleen Kidegoei buruzkoa.

339/2001 DEKRETUA, azaroaren 11koa, euskal herri-administrazioetako funtzionarioen administrazio-egoerei buruzko araudia onartzeko dena.

91/2005 DEKRETUA, apirilaren 19koa, Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitateaz kanpoko ikastetxe publikoen kide bakarreko gobernu-organoak aukeratzeko prozedura arautzen duen dekretua aldatzen duena. (2005/04/25eko EHAA)

Estatuko legeak

07/03/26 Berdintasun legea indarrean dago
07.3.23ko Estatuko Aldizkari Ofizialean argitaratutako testua.

07/03/05 Arlo publikoan irakasle izateko sarbideak arautzen dituen dekretua
Irakasle izateko sarbideak eta espezialitate berriak lortzeko moduak zehazten dituen arautegia onartzen duen 2007ko 276 Errege Dekretua, otsailaren 23koa. Estatuko Aldizkari Ofizialean 2007ko martxoaren 2an

REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/1995, de 24 de marzo (B.O.E. 29-03-1995), por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

LOCE. Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación. (BOE 24-12-02)

LOPEGCE - Ley Organica 9/1995, de 20 de Noviembre, de la Participacion, la Evaluacion y El Gobierno De Los Centros Docentes

LOGSE - Ley 1/1990 de 3 de Octubre de 1990 - Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo

LODE - Ley 8/1985 de 3 de julio de 1985 - Ley Orgánica del Derecho a la Educación

MEC-en orrian beste hainbat informazio eta lege erreferentzia aurki daiteke

Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común

Lan hitzarmenak

Unibertsitatez kanpoko Irakaskuntza Publikoa EAE

228/2002 DEKRETUA, urriaren 1ekoa, Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitatez kanpoko irakasle funtzionarioen lan-baldintzak arautzen dituen hitzarmena onartzen duena.

158/2004 DEKRETUA, 2004ko uztailaren 27koa, zeinaren bidez onetsi baita euskal autonomia erkidegoko unibertsitatez kanpoko bitarteko irakasleen egonkortasunari buruzko hitzarmena. (2004/08/20ko EHAA)

Título sexto del acuerdo: Otras condiciones de trabajo (profesorado funcionario e interino)

Lan-legepekoak

2003rako Lan-Legepeko Irakasle eta Hezitzaileen Lan-Hitzarmena.

Convenio Personal Laboral: IX Convenio Colectivo para el personal laboral del Departamento de Educación, Universidades e Investigación del Gobierno Vasco.

Convenio Laborales de educación especial: VII Convenio Colectivo 2000-2003

Convenio Personal Laboral de Conservatorios: Convenio Colectivo del Personal Laboral de los Conservatorios de Música del Departamento de Educación, Universidades e Investigación del Gobierno Vasco.

Haurreskolak Partzuergoa

Haurreskolak Partzuergoaren 2008-2009ko Lan Hitzarmena

Pribatua EAE

Euskal Autonomia Erkidegoko Gizarte Ekimenezko ikastetxeen Hitzarmen kolektiboa 2008-2009. Musika Eskolak (eranskina)

Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako ikastolen lan Hitzarmena 2008-09. Lansari taulak

Nafarroako Ikastolen lan hitzarmena 2008-10

Estatuko Irakaskuntza eta Hezkuntza ez arautuaren VII. Hitzarmen Kolektiboa.2010-13
Lansari taulak

V Convenio estatal de enseñanzas privadas sostenidas con fondos públicos 2006

Tablas enseñanzas sostenidas 2005

X Convenio estatal de centros de asistencia y Educación Infantil 2007

XXII. Diocesanasen Lan Hitzarmena 2009

Adskripzioak - supresioak - Berriro atxekiteko prozesua

Bigarren Hezkuntzako atxikipenen behin betiko emaitzak: AGINDUA, 2005eko abenduaren 20koa, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuarena, argitara ematen duena Bigarren Hezkuntzako Institutuetako eta Goi Mailako Lanbide Heziketako Berariazko Institutuetako unibertsitateaz kanpoko sare publikoko irakaskuntzako langileen plantillak Lanpostuen Zerrenda berriaren arabera egokitzeko prozesuaren behin betiko emaitza.

Adskripzioak Kontserbatorioetan: EBAZPENA, 2005eko azaroaren 7koa, Langileriaren Kudeaketa Zuzendariarena, EAE-ko erdi mailako musika kontserbatorioetan zerbitzuan diharduten lan-legepeko irakasle finkoak atxiki egiten dituena LPZ-ko dagozkion lanpostuetara eta musika eta arte eszenikoko irakasleen kidegoko espezialitate berrietar

Bigarren Hezkuntzako atxikipenen behin betiko emaitzak: AGINDUA, 2004ko azaroaren 11koa, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuarena; izan ere, horren bidez unibertsitateaz besteko sare publikoko irakaskuntzako Bigarren Hezkuntzako Institutuetako eta Goi Mailako Lanbide Heziketako Berariazko Institutuetako langileen plantilak Lanpostuen Zerrenda berriaren arabera egokitzeko prozesuaren behin betiko emaitza jendaurrean jartzen da.

Lehen Hezkuntza 2004/2005: EBAZPENA, 2004ko azaroaren 5ekoa, Administrazio eta Zerbitzuen sailburuordearena. Beronen bidez argitara ematen da lanpostuen zerrendako aldaketek zein maisu eta maistrari eragiten dioten zehazteko prozeduraren ondorioz lortutako behin betiko zerrenda.

Adskripzioak Kontserbatorioetan: 47/2004 DEKRETUA, martxoaren 16koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Erdi Mailako Musika Kontserbatorioetan zerbitzuak ematen dituzten Musika eta Antzertiko Irakasleen Kidegoko karrerako pertsonal funtzionarioaren adskripzio-prozesua arautzen duena.

Bigarren Hezkuntza: AGINDUA, 2004ko otsailaren 6koa, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuarena, izan ere horren bidez Bigarren Hezkuntzako Institutuetako eta Goi Mailako Lanbide Heziketako Berariazko Institutuetako unibertsitateaz kanpoko sare publikoko irakaskuntzako langileen plantilak Lanpostuen Zerrenda berriaren arabera egokitzeko prozesuaren behin betiko emaitza jendaurrean jartzen da.

Lehen Hezkuntza 2003/2004: EBAZPENA, 2003ko abenduaren 22koa. Lanpostuen zerrendako aldaketek zein maisu eta maistrari eragiten dioten zehazteko prozeduraren ondorioz lortutako behin betiko zerrenda.

Lehen Hezkuntza 2002/2003: EBAZPENA, 2002ko azaroaren 13koa. Lanpostuen zerrendako aldaketek zein maisu eta maistrari eragiten dioten zehazteko prozeduraren ondorioz lortutako behin betiko zerrenda.

Bigarren Hezkuntza: 86/2002 DEKRETUA 2002ko apirilaren 16koa, Lan-postuen Zerrendak, ikasturtez ikasturte, Bigarren Mailako Irakaskuntzako Institutuetako eta Goi-Mailako Lanbide-Heziketako Berariazko Institutuetako zein irakaslerengan duen eragina zehazteko irizpideak ezartzen dituena, eta irakasleak zentroetan berriro atxikitzeko prozesua arautzen duena.

Haur Hezkuntza eta Lehen Hezkuntza: 81/1996 DEKRETUA, apirilaren 16koa, unibertsitateaz kanpoko ikastetxe publikoetan Haur-hezkuntza, Lehen Mailako Hezkuntza, Helduen Hezkuntza Iraunkorra eta Hezkuntza Bereziko mailatan Lanpostuen Zerrendetako aldaketek ukitzen dituzten maisu/ maistrak zein diren zehazteko irizpideak finkatzen dituena.

DBHko lehen zikloa: 409/1998 DEKRETUA, abenduaren 22koa, unibertsitateaz kanpoko ikastetxe publikoetako Lanpostuen Zerrendetako aldaketek zein maisu eta maistrari eragiten dieten zehazteko irizpideak ezartzen dituena, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako lehen zikloari dagokionez.

Lanpostu zerrendak - Lekuz Aldatzeko Lehiketak

Lehen Hezkuntzako Lekuz Aldatzeko Lehiaketa: EBAZPENA, 2006ko apirilaren 24koa, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saileko Langileriaren Kudeaketa zuzendariarena, Haur Hezkuntza, Lehen Hezkuntza, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza, Hezkuntza Bereziko, Helduen Hezkuntzako ikastetxe publikoetan, bai eta Irakaskuntza Ertainetako ikastetxe publikoetan zereginak ikasteko ikasgeletan ere, lanpostuak hornitzeko deialdien destinoen behin-behineko adjudikazioa argitaratzen duena.

Bigarren Hezkuntzetako Lekuz Aldatzeko Lehiaketa. Lanpostu hutsak: AGINDUA, 2006ko martxoaren 29koa, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuarena. Agindu honen bidez zehazten dira Bigarren Hezkuntzako, Lanbide Heziketako eta Hizkuntza Eskola Ofizialetako ikastetxeetan hutsik dauden Bigarren Hezkuntzako irakasleen, Lanbide Heziketako irakasle teknikoen, Hizkuntza Eskola Ofizialetako eta Musika eta Arte Eszenikoko irakasleen kidegoetako lanpostuak. (2006/04/27ko EHAA) Hutsen zuzenketa Beste zuzenketa bat

Lehen Hezkuntzetako Lekuz Aldatzeko Lehiaketa. Lanpostu hutsak: AGINDUA, 2006ko martxoaren 15ekoa, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuarena. Agindu honen bidez zehazten dira Haur Hezkuntzako, Lehen Hezkuntzako, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako, Hezkuntza Bereziko, Helduen Hezkuntza eta Irakaskuntza Ertainetako ikastetxe publikoetako zereginak ikasteko geletan hutsik dauden maisu-maistren kidegoko lanpostuak. (2006/03/30eko EHAA)

RPT Lehen Hezkuntza: Ebazpena, 2005eko abenduaren 7koa, Administrazio eta Zerbitzuen sailburuordearena. Beronen bidez argitara ematen da lanpostuen zerrendako aldaketek zein maisu eta maistrari eragiten dioten zehazteko prozeduraren ondorioz lortutako behin betiko zerrenda. (2005/12/20ko EHAA) Hutsen zuzenketa Beste zuzenketa bat

Lehen Hezkuntzako Lekuz Aldatzeko Lehiaketa: AGINDUA, 2005eko azaroaren 21ekoa, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuarena, haur-hezkuntzako, lehen hezkuntzako, derrigorrezko bigarren hezkuntzako, hezkuntza bereziko, helduen hezkuntza eta irakaskuntza ertainetako ikastetxe publikoetan zereginak ikasteko ikasgeletan lanpostuak betetzeko deialdiak iragartzen dituena. (2005/12/2eko EHAA)

RPT Lehen Hezkuntza: 387/2005 Dekretua, azaroaren 15ekoa, Euskal Autonomia Elkarteko Haur eta Lehen Hezkuntzako, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako, Zereginen Ikaskuntzarako Ataletako eta Helduen Heziketako herri ikastetxeetako maisu-maistrentzako lanpostuen zerrendak onartzen dituena. (2005/11/25eko EHAA)

RPT Bigarren Hezkuntza: 386/2005 DEKRETUA, azaroaren 15ekoa, Euskal Autonomia Erkidegoko Bigarren Hezkuntzako Herri ikastetxeetan, Helduen Hezkuntzakoetan, Hizkuntz Eskola Ofizialetan, Erdi Mailako Musika Kontserbatorioetan eta Arte Eskoletan lan-kontratuko irakasleentzat eta Irakaskuntzako hainbat kidegotako funtzionarioentzat erreserbatutako lanpostuen zerrenda onartzen duena.

Bigarren Hezkuntzako Lekuz Aldatzeko Lehiaketa: AGINDUA, 2005eko irailaren 9koa, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuarena, 2005eko maiatzaren 26ko Agindua aldatzen duena. Azken agindu horren bidez, Bigarren Hezkuntzako irakasleen, Lanbide Heziketako irakasle teknikoen, Hizkuntza Eskola Ofizialetako irakasleen eta Musika eta Arte Eszenikoko kidegoetako irakasle funtzionarioen lekualdatze-lehiaketaren behin betiko ebazpena argitaratu zen. (2005/11/25eko EHAA)

Lehen Hezkuntzetako Lekuz Aldatzeko Lehiaketa: AGINDUA, 2005eko irailaren 2koa, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuarena, 2005eko maiatzaren 26ko Agindua aldatzen duena. Azken agindu horren bidez, argitara ematen da bai Haur Hezkuntzako, Lehen Hezkuntzako, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako, Hezkuntza Bereziko eta Helduen Hezkuntzako Ikastetxe Publikoetako, bai Irakaskuntza Ertainetako Ikastetxeetan dauden zereginen ikaskuntza geletako lanpostuak hornitzeko deialdietako destinoen behin-betiko esleipena.

Lehen Hezkuntzako Lekuz Aldatzeko Lehiaketa: AGINDUA, 2005eko maiatzaren 26koa, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuarena. Agindu honen bitartez argitara ematen da bai Haur Hezkuntzako, Lehen Hezkuntzako, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako, Hezkuntza Bereziko eta Helduen Hezkuntzako Ikastetxe Publikoetako, bai Irakaskuntza Ertainetako Ikastetxeetan dauden zereginen ikaskuntza geletako lanpostuak hornitzeko deialdietako destinoen behin betiko esleipena. (2005/05/31eko EHAA)

Bigarren Hezkuntzako Lekuz Aldatzeko Lehiaketa: AGINDUA, 2005eko maiatzaren 26koa, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuarena. Beronen bidez, Bigarren Hezkuntzako irakasleen, Lanbide Heziketako irakasle teknikoen, Hizkuntza Eskola Ofizialetako irakasleen eta Musika ata Arte Eszenikoko irakasleen kidegoetako irakasle funtzionarioen lekualdatze- lehiaketaren behin betiko erabakia argitaratzen da. (2005/05/31eko EHAA)

Ikuskarientzako Lekuz Aldatzeko Lehiaketa: AGINDUA, 2005eko maiatzaren 26koa, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuarena, amaiera ematen diona hezkuntza-administrazioaren zerbitzuan dauden ikuskarien kidegoko eta hezkuntzako ikuskarien kidegoko irakasle funtzionarioen arteko lekualdatze-lehiaketarako deialdiari. (2005/06/6ko EHAA)

RPT Bigarren Hezkuntza. Hutsen zuzenketa: HUTSEN ZUZENKETA, ondoko dekretuarena: «41/2005 Dekretua, martxoaren 1ekoa, Euskal Autonomia Erkidegoko Bigarren Hezkuntzako Ikastetxe Publikoetan, Helduen Hezkuntzakoetan, Hizkuntz Eskola Ofizialetan, Erdi Mailako Musika Kontserbatorioetan eta Arte Eskoletan lan-kontratuko irakasleentzat eta irakaskuntzako hainbat kidegotako funtzionarioentzat erreserbatutako lanpostuen zerrenda onartzen duen dekretua aldatzen duena».

Bigarren Hezkuntzako Lekuz Aldatzeko Lehiaketa: AGINDUA, 2005eko martxoaren 8koa, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuarena, ondoko Agindu honen hutsak zuzentzeko dena: «Agindua, 2005eko otsailaren 11koa, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuarena. Agindu honen bidez zehazten dira Bigarren Hezkuntzako, Lanbide Heziketako, Hizkuntza Eskola Ofizialetako eta Musika eta Arte Eszenikoko ikastetxeetan hutsik dauden Bigarren Hezkuntzako irakasleen, Lanbide Heziketako irakasle teknikoen, Hizkuntza Eskola Ofizialetako eta Musika eta Arte Eszenikoko irakasleen kidegoetako lanpostuak».

RPT Bigarren Hezkuntza. Hutsen zuzenketa: 41/2005 DEKRETUA, martxoaren 1ekoa, Euskal Autonomia Erkidegoko Bigarren Hezkuntzako Ikastetxe Publikoetan, Helduen Hezkuntzakoetan, Hizkuntz Eskola Ofizialetan, Erdi Mailako Musika Kontserbatorioetan eta Arte Eskoletan lan-kontratuko irakasleentzat eta irakaskuntzako hainbat kidegotako funtzionarioentzat erreserbatutako lanpostuen zerrenda onartzen duen dekretua aldatzen duena. (2005/03/10ko EHAA)

Bigarren Hezkuntzako Lekuz Aldatzeko Lehiaketa: AGINDUA, 2005eko otsailaren 11koa, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuarena. Agindu honen bidez zehazten dira Bigarren Hezkuntzako, Lanbide Heziketako, Hizkuntza Eskola Ofizialetako eta Musika eta Arte Eszenikoko ikastetxeetan hutsik dauden Bigarren Hezkuntzako irakasleen, Lanbide Heziketako irakasle teknikoen, Hizkuntza Eskola Ofizialetako eta Musika eta Arte Eszenikoko irakasleen kidegoetako lanpostuak. (2005/03/07ko EHAA)

Lehen Hezkuntzako Lekuz Aldatzeko Lehiaketa: AGINDUA, 2005eko otsailaren 10ekoa, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuarena. Agindu honen bidez zehazten dira Haur Hezkuntzako, Lehen Hezkuntzako, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako, Hezkuntza Bereziko, Helduen Hezkuntza Iraunkorreko ikastetxe publikoetan eta Irakaskuntza Ertainetako ikastetxe publikoetako zereginak ikasteko geletan hutsik dauden maisu-maistren kidegoko lanpostuak. (2005/03/04ko EHAA)

Lehen Hezkuntzako Lekuz Aldatzeko Lehiaketa: AGINDUA, 2005eko urtarrilaren 11koa, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuarena, 2004ko ekainaren 16ko Agindua aldatzen duena. Azken agindu horren bidez argitara eman zen bai Haur Hezkuntzako, Lehen Hezkuntzako, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako, Hezkuntza Bereziko eta Helduen Hezkuntza Ikastetxe Publikoetako, bai Irakaskuntza Ertainetako Ikastetxeetan dauden zereginen ikaskuntza geletako lanpostuak hornitzeko deialdietako destinoen behin betiko esleipena. (2005/02/01ko EHAA)

Bigarren Hezkuntzako Lekuz Aldatzeko Lehiaketa: AGINDUA, 2005eko urtarrilaren 11koa, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuarena, 2004ko uztailaren 5eko Agindua aldatzen duena. Azken agindu horren bidez, Bigarren Hezkuntzako irakasleen, Lanbide Heziketako irakasle teknikoen eta Hizkuntza Eskola Ofizialetako irakasleen kidegoetako irakasle funtzionarioen lekualdatze-lehiaketaren behin betiko ebazpena argitaratu zen. (2005/02/01ko EHAA)

RPT Lehen Hezkuntza: 7/2005 DEKRETUA, urtarrilaren 18koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Haur eta Lehen Hezkuntzako, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako, Helduen Hezkuntzako eta Zeregin Ikaskuntzarako Ataletako herri ikastetxeetako maisu-maistrentzako lanpostuen zerrendak onartzen dituen dekretua, 186/2004 DEKRETUA, urriaren 5ekoa, aldatzen duena.

Bigarren Hezkuntzako Lekuz Aldatzeko Lehiaketa: HUTSEN ZUZENKETA, ondoko aginduarena: "Agindua, 2004ko urriaren 13koa, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuarena, Euskal Autonomia Erkidegoko Bigarren Hezkuntzako irakasleen, Lanbide Heziketako irakasle teknikoen, Hizkuntza-Eskola ofizialetako irakasleen, eta Musika eta Arte Eszenikoko irakasleen kidegoetako funtzionarioak lekuz aldatzeko lehiaketarako deia egiten duena".

Bigarren Hezkuntzako Lekuz Aldatzeko Lehiaketa: AGINDUA, 2004ko urriaren 13koa, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuarena, Euskal Autonomia Erkidegoko Bigarren Hezkuntzako irakasleen, Lanbide Heziketako irakasle teknikoen, Hizkuntza-Eskola ofizialetako irakasleen, eta Musika eta Arte Eszenikoko irakasleen kidegoetako funtzionarioak lekuz aldatzeko lehiaketarako deia egiten duena.

Ikuskarien Lekuz Aldatzeko Lehiaketa: AGINDUA, 2004ko urriaren 13koa, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikeeketa sailburuarena, Hezkuntza-administrazioaren zerbitzuan dauden ikuskarien kidegoko eta Hezkuntzako ikuskarien kidegoko irakasle funtzionarioen arteko lekualdatze-lehiaketaren deialdia egiten duena.

RPT Bigarren Hezkuntza: 185/2004 DEKRETUA, urriaren 5ekoa, Euskal Autonomia Erkidegoko Bigarren Hezkuntzako Ikastetxe Publikoetan, Helduen Hezkuntzakoetan, Hizkuntz Eskola Ofizialetan, Erdi Mailako Musika Kontserbatorioetan eta Arte Eskoletan lan-kontratuko irakasleentzat eta irakaskuntzako hainbat kidegotako funtzionarioentzat erreserbatutako lanpostuen zerrenda onartzen duena.

Lehen Hezkuntzako Lekuz Aldatzeko Lehiaketa: AGINDUA, 2004ko urriaren 6koa, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuarena, Haur Hezkuntzako, Lehen Hezkuntzako, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako, Hezkuntza Bereziko, Helduen Hezkuntzako eta Irakaskuntza Ertainetako ikastetxe publikoetan zereginak ikasteko ikasgeletan lanpostuak betetzeko deialdiak iragartzen dituena.

RPT Lehen Hezkuntza: 186/2004 DEKRETUA, urriaren 5ekoa, Euskal Autonomia Erkidegoko Haur eta Lehen Hezkuntzako, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako, Zereginen Ikaskuntzarako Ataletako eta Helduen Heziketako herri ikastetxeetako maisu-maistrentzako lanpostuen zerrendak onartzen dituena.

Bigarren HezkuntzakoLekuz Aldatzeko Lehiaketa: AGINDUA, 2004ko uztailaren 5ekoa, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuarena. Beronen bidez, Bigarren Hezkuntzako irakasleen, Lanbide Heziketako irakasle teknikoen eta Hizkuntza Eskola Ofizialetako irakasleen kidegoetako irakasle funtzionarioen lekualdatze-lehiaketaren behin betiko ebazpena argitaratzen da.

Lehen Hezkuntzako Lekuz Aldatzeko Lehiaketa: AGINDUA, 2004ko ekainaren 16koa, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuarena. Agindu honen bitartez argitara ematen da bai Haur Hezkuntzako, Lehen Hezkuntzako, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako, Hezkuntza Bereziko eta Helduen Hezkuntza Ikastetxe Publikoetako, bai Irakaskun-tza Ertainetako Ikastetxeetan dauden zereginen ikaskuntza geletako lanpostuak hornitzeko deialdietako destinoen behin betiko esleipena.

Bigarren Hezkuntzako Lekuz Aldatzeko Lehiaketa: AGINDUA, 2004ko urtarrilaren 30ekoa, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuarena, Euskal Autonomia Erkidegoko Bigarren Hezkuntzako Irakasleen, Lanbide Heziketako Irakasle Teknikoen eta Hizkuntz Eskoletako Irakasleen Kidegoetako funtzionario irakasleen artean lekualdatze-lehiaketa deitzen duena.

Lehen Hezkuntzako Lekuz Aldatzeko Lehiaketa: HUTSEN ZUZENKETA, ondoko aginduarena: «Agindua, 2004ko maiatzaren 5ekoa, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuarena, Haur Hezkuntzako, Lehen Hezkuntzako, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako, Hezkuntza Bereziko, Helduen Hezkuntza eta Irakaskuntza Ertainetako ikastetxe publikoetako zereginak ikasteko geletan hutsik dauden maisu-maistren kidegoko lanpostuak zehazten dituena.

Lehen Hezkuntzako Lekuz Aldatzeko Lehiaketa: HUTSEN ZUZENKETA, ondoko Aginduarena: “Agindua, 2004ko urtarrilaren 7koa, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuarena, haur-hezkuntzako, lehen hezkuntzako, derrigorrezko bigarren hezkuntzako, hezkuntza bereziko, helduen hezkuntza eta irakaskuntza ertainetako ikastetxe publikoetan zereginak ikasteko ikasgeletan lanpostuak betetzeko deialdiak iragartzen dituena".

Lehen Hezkuntzako Lekuz Aldatzeko Lehiaketa: AGINDUA, 2004ko urtarrilaren 7koa, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuarena, haur-hezkuntzako, lehen hezkuntzako, derrigorrezko bigarren hezkuntzako, hezkuntza bereziko, helduen hezkuntza eta irakaskuntza ertainetako ikastetxe publikoetan zereginak ikasteko ikasgeletan lanpostuak betetzeko deialdiak iragartzen dituena.

RPT Bigarren Hezkuntza: HUTSEN ZUZENKETA, ondoko dekretuarena: 307/2003 Dekretua, abenduaren 16koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Bigarren Hezkuntzako ikastetxe publikoetan, Helduen Hezkuntzakoetan, Hizkuntza Eskola Ofizialetan, Erdi Mailako Musika Kontserbatorioetan eta Arte Eskoletan lan-kontratuko irakasleentzako eta irakaskuntzako hainbat kidegotako funtzionarioentzako erreserbatutako lanpostuen zerrenda onartzen duena.

RPT Bigarren Hezkuntza: 307/2003 DEKRETUA, abenduaren 16koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Bigarren Hezkuntzako ikastetxe publikoetan, Helduen Hezkuntzakoetan, Hizkuntz Eskola Ofizialetan, Erdi Mailako Musika Kontserbatorioetan eta Arte Eskoletan lan-kontratuko irakasleentzat eta irakaskuntzako hainbat kidegotako funtzionarioentzat erreserbatutako lanpostuen zerrenda onartzen duena. Eranskinak.

RPT Lehen Hezkuntza: 58/2004 DEKRETUA, martxoaren 23koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Haur eta Lehen Hezkuntzako, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako, Helduen Hezkuntzako eta Zeregin Ikaskuntzarako Ataletako Herri Ikastetxeen Maisu-Maistrentzako lanpostuen zerrenda onartu zituen Dekretua aldatzen duena.

RPT Lehen Hezkuntza: 57/2004 DEKRETUA, martxoaren 23koa, ondoko dekretua bigarrenez aldatzen duena: Euskal Autonomia Erkidegoko Zereginen Ikaskuntzako Sekzioetako, Helduen Hezkuntzako, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako Lehen Zikloko, Lehen Hezkuntzako eta Haur Hezkuntzako ikastetxe publikoetan maisu-maistren lanpostuen zerrendak 2002-2003 ikasturterako onartzen dituen Dekretua.

RPT Lehen Hezkuntza: EBAZPENA, 2003ko abenduaren 22koa. Lanpostuen zerrendako aldaketek zein maisu eta maistrari eragiten dioten zehazteko prozeduraren ondorioz lortutako behin betiko zerrenda.

Lanpostuen zerrenda: Herri Ikastetxeetako maisu-maistrentzako lanpostuen zerrenda.

Aurreko urteko (2001-2002) lanpostuen zerrendak: Bigarren Hezkuntza, Hizkuntza Eskolak, Haur eta Lehen Hezkuntzako, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako, Zereginen Ikaskuntzarako Ataletako eta Helduen Heziketako herri ikastetxeetako maisu-maistrentzako lanpostuak.

Lehen Hezkuntzako Lekualdatze-lehiaketa (estatu mailakoa): AGINDUA, 2002ko urriaren 9koa, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuarena, Haur Hezkuntzako, Lehen Hezkuntzako, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako, Hezkuntza Bereziko eta Helduen Hezkuntza Iraunkorreko ikastetxe publikoetan eta Irakaskuntza Ertainetako ikastetxe publikoetan ze-reginak ikasteko ikasgeletan lanpostuak betetzeko deialdiak iragartzen dituena. Hutsen zuzenketa.

Bigarren Hezkuntzako Lekualdatze-lehiaketa (estatu mailakoa): AGINDUA, 2002ko urriaren 14koa, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuarena, Euskal Autonomia Erkidegoko Bigarren Hezkuntzako irakasleen, Lanbide Heziketako irakasle teknikoen eta Hizkuntza-Eskola ofizialetako irakasleen kidegoetako funtzionarioak lekuz aldatzeko lehiaketarako deia egiten duena.

Ikuskarien Lekualdatze-lehiaketa (estatu mailakoa): AGINDUA, 2002ko urriaren 15ekoa, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuarena, Hezkuntza-administrazioaren zerbitzuan dauden ikuskarien kidegoko eta Hezkuntzako ikuskarien kidegoko irakasle funtzionarioen arteko lekualdatze-lehiaketaren deialdia egiten duena.

Lanpostuen zerrendak eratzeko irizpideak: AGINDUA, 2000ko urtarrilaren 12koa, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuarena. Agindu honen bidez, Bigarren Hezkuntzako ikastetxeetako, Helduen Hezkuntzako ikastetxeetako eta Urrutiko Hezkuntzako ikastetxeetako lanpostuen zerrenda (LPZ) eratzeko irizpideak arautzen dira. Era berean, agindu honen bidez Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako bigarren zikloa, Batxilergoa, Lanbide Heziketa, Helduen Hezkuntza, Curriculum Aniztasuna eta Zereginen Ikaskuntzarako Gelak eskaintzen dituzten EAEko ikastetxeetan Hezkuntza Sistemaren Antolamendu Orokorrerako Lege Organikotik (LOGSE) eratorritako espezialitateetan atxiki ahal izateko baldintzak ere arautzen dira.

Prestakuntza - Baimenak - Dirulaguntzak

ERABAKIA, 2006eko ekainaren 2koa, Hezkuntza, Unibertsitate eta ikerketa saileko langileriaren kudeaketa Zuzendariarena, 2006/2007 ikasturterako ordaindu gabeko ikasketa-baimenak arautzen dituena

EBAZPENA, 2006eko maiatzaren 23koa, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saileko Langileriaren Kudeaketa zuzendariarena, 2006/2007 ikasturteko ikasketa-lizentzietarako deia egiten duena. Hain zuzen ere, ondokoak izan daitezke ikasketa-lizentzia horien onuradun: maisu-maistren, Bigarren Irakaskuntzako irakasleen, Lanbide Heziketako irakasle teknikoen, ikuskarien eta Hizkuntza Eskola Ofizialetako irakasleen kidegoetako funtzionarioak, Sail honen mendekoak, nahiz Sail honentzat lan-legepean irakaslanean ari diren langileak.

EBAZPENA, 2006eko maiatzaren 23koa Langileriaren Kudeaketa zuzendariarena, lizentzia ordainduetarako deia egiten duena, Sail honen menpe diharduten maisu-maistren, Bigarren Irakaskuntzako irakasleen, Lanbide Heziketako irakasle Teknikoen, Musika eta Arte Eszenikoko Irakasleen eta Hizkuntza Eskola Ofizialetako irakasleen kidegoetako funtzionarioentzat, nahiz Sail honentzat lanlegepean irakaslanean ari diren langileentzat, 2006-2007 ikasturtean material eta proposamen didaktikoak landu, esparru jakin batzuetako egoera aztertu, intereseko eremuetan ikerketak egin eta ikastaroak emateko; betiere, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailaren lehentasunezko lerroen garapenari laguntza emateko.

EBAZPENA, 2006ko apirilaren 6koa, Etengabeko Ikaskuntzako zuzendariarena, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuaren 2005eko maiatzaren 24ko Aginduan 2005-2006 ikasturterako Lanbide Heziketako Irakasleen Etengabeko Prestakuntza Planeko prestakuntza ikastaroen deialdia arautzen duen zenbait ikastaro gainditu dituzten irakasleentzako dirulaguntzak emateko erabakia hartzen duena. (2006/05/08eko EHAA)

EBAZPENA, 2006ko martxoaren 8koa, Etengabeko Ikaskuntzako zuzendariarena, 2005-2006 ikasturtean egingo diren Lanbide Heziketako Zikloetako irakaslegoaren Enpresetan Prestakuntza-Egonaldietarako irakasle onartuen eta baztertuen behin-betiko zerrendak, jakinarazten dituena. (2006/03/09eko EHAA)

AGINDUA, 2006ko urtarrilaren 17koa, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuarena, multimedia sistemaren bidez hizkuntzen ikastaroak egin dituzten edo tutoretza-zerbitzuak jaso dituzten pertsonei eman beharreko diru-laguntzak arautzen dituena. Bi kasuetan, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailak aldez aurretik homologatu behar ditu ikastaroak eta tutoretza-zerbitzuak.

EBAZPENA, 2005eko abenduaren 30ekoa, Etengabeko Ikaskuntzako zuzendariarena, 2005-2006 ikasturterako Lanbide Heziketako Irakasleen Etengabeko Prestakuntza Planeko prestakuntza ikastaroen deialdia arautzen duen Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuaren 2005eko maiatzaren 24ko Aginduz deitutako zenbait ikastaro gainditu dituzten irakasleei diru-laguntzak ematea ebazten duena. (2006/01/30eko EHAA)

EBAZPENA, 2005eko azaroaren 16koa, Etengabeko Ikaskuntzako zuzendariarena, Lanbide Heziketako heziketa-zikloak ematen dituzten irakasleei dei egiten diena, 2005-2006 ikasturtean, enpresetan prestakuntza-egonaldiak egin ditzaten. (2005/12/07ko EHAA)

AGINDUA, 2005eko azaroaren 16koa, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuarena, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailak finantzatutako Ikerketa eta Prestakuntza Programako bekak aplikatzen direneko zentroez bestekoetan egonaldi laburrak egiteko laguntzetarako deialdia egiten duena. (2005/11/30ko EHAA)

EBAZPENA, 2005eko urriaren 17koa, Etengabeko Ikaskuntzako zuzendariarena, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuaren 2004ko maiatzaren 11ko Aginduan 2004-2005 ikasturterako Lanbide Heziketako Irakasleen Etengabeko Prestakuntza Planeko prestakuntza ikastaroen deialdia arautzen duen zenbait ikastaro gainditu dituzten irakasleentzako dirulaguntzak emateko erabakia hartzen duena.

EBAZPENA, 2005eko urriaren 28koa, Etengabeko Ikaskuntzako zuzendariarena, Euskal Autonomia Erkidegoan Lanbide Heziketako Zikloak ematen dituzten irakasleei, irakaslego horren prestakuntza ekitaldietan parte hartzen laguntzearren, banako dirulaguntzak emateko behin behineko erabakia hartzen duena.

ERABAKIA 2005EKO URRIAREN 28KOA, Hezkuntza Berriztatzeko Zuzendariarena, banan banako dirulaguntzak ebazten duena

EBAZPENA, 2005eko irailaren 6koa, Hezkuntza Berriztatzeko zuzendariarena, 2004ko ekainaren 22ko Aginduak aurreikusi zituen diru-laguntzen onuradunen zerrenda jendaurrean jartzen duena; izan ere, agindu horren bidez, 2003-2004 aldian Arte Plastiko eta Diseinuren baitan lantokietan prestakuntza-moduluak egiteko diru-laguntzen deialdia egin zen. (2005/09/14ko EHAA)

EBAZPENA, 2005eko uztailaren 4koa, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saileko Langileriaren Kudeaketa Zuzendariarena behin betiko ebatzia ematen duena 2005/2006 ikasturteko ikasketa lizentzietarako deialdiari buruzkoa, hurrrengoei zuzendutakoa: maisu maistra, Bigarren Irakaskuntzako irakasleak, Lanbide Heziketako irakasle teknikoak, ikuskarien eta hizkuntza eskola ofizialetako irakasleen kidegoko funtzionariak, sail honen mendekoak, nahiz sail honentzat lan-legepean irakaslanean ari diren langileak

ERABAKIA, 2005eko uztailaren 4koa, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saileko Langileriaren Kudeaketa Zuzendariarena, lizentzia ordainduak 2005/2006 ikasturtearen zeharko hezkuntza, unibertsitate eta ikerketa sailaren lehentasunezko lerroen garapenari laguntza emateko intereseko ermuetan ikerketak egin, esparru jakin batzuetako egoera aztertu eta material, proposamen didaktikoak lantzeko ikasketa-baimenen deialdia behin-betiko ebazten duen

EBAZPENA, 2005eko ekainaren 30ekoa, Etengabeko Ikaskuntzako zuzendariarena, 2005-2006 ikasturterako Lanbide Heziketako prestakuntza-zikloak irakasten dituzten irakasleen etengabeko prestakuntza ikastaroen zerrenda eta ezaugarriak argitara ematen dituena Ikastaroen fitxak (2005/07/19ko EHAA)

EBAZPENA, 2005eko ekainaren 23koa, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saileko Langileriaren Kudeaketa Zuzendariarena behin behineko ebatzia ematen duena 2005/2006 ikasturteko ikasketa lizentzietarako deialdiari buruzkoa, hurrrengoei zuzendutakoa: maisu maistra, Bigarren Irakaskuntzako irakasleak, Lanbide Heziketako irakasle teknikoak, ikuskarien eta hizkuntza eskola ofizialetako irakasleen kidegoko funtzionariak, sail honen mendekoak, nahiz sail honentzat lan-legepean irakaslanean ari diren langileak

ERABAKIA, 2005eko ekainaren 23koa, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saileko Langileriaren Kudeaketa Zuzendariarena, lizentzia ordainduak 2005/2006 ikasturtearen zeharko hezkuntza, unibertsitate eta ikerketa sailaren lehentasunezko lerroen garapenari laguntza emateko intereseko ermuetan ikerketak egin, esparru jakin batzuetako egoera aztertu eta material, proposamen didaktikoak lantzeko ikasketa-baimenen deialdia behin-behineko ebazten duen

AGINDUA, 2005eko maiatzaren 25ekoa, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuarena. Honen bidez, hainbat motatako banako diru-laguntzetarako deialdia egiten da, Euskal Autonomia Erkidegoko irakasleek Sailaren instituzio-eskaintzaz kanpoko prestakuntza-jardueretan parte har dezaten. (2005/06/14ko EHAA) AGINDUA 2005eko azaroaren 21ekoa laguntzen zenbatekoa aldatzen duena (BOPV 21-11-05)

AGINDUA, 2005eko maiatzaren 24koa, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuarena, Lanbide Heziketako Heziketa Zikloak irakasten dituzten irakasleentzako 2005-2006 ikasturterako Lanbide Heziketako Irakasleen Etengabeko Prestakuntza Planeko ikastaroen deialdia arautzen duena. (2005/06/16ko EHAA)

EBAZPENA, 2005eko maiatzaren 27koa, Hezkuntza sailburuordearena, Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitatez kanpoko irakasleentzat 2005-2006 Garatu planean antolatu diren prestakuntza- eta hobekuntza- jardueren zerrenda eta ezaugarriak argitara ematen dituena. (2005/06/13ko EHAA)

AGINDUA, 2005eko maiatzaren 17koa, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuarena. Honen bidez, hainbat motatako banako diru-laguntzetarako deialdia egiten da, Euskal Autonomia Erkidegoan Lanbide Heziketako heziketa-zikloak ematen dituzten irakasleek eta LHren eremuan sailari aholkua emateko dauden erakundeetako langileek prestakuntza-ekitaldietan parte har dezaten. (2005/06/14ko EHAA)

EBAZPENA, 2005eko maiatzaren 16koa, Etengabeko Ikaskuntzako zuzendariarena, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuaren 2004ko maiatzaren 11ko Aginduan deitutako ikastaroak gainditu dituzten irakasleei diru-laguntzak ematea ebazten duena; agindu horren bidez, 2004-2005 ikasturterako Lanbide Heziketako Irakasleen Etengabeko Prestakuntza Planeko prestakuntza-ikastaroen deialdia arautu zen. (2005/06/23ko EHAA)

Erabakia, 2005eko maiatzaren 16koa, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa saileko Langileriaren Kudeaketa Zuzendariarena, 2005/2006 ikasturterako ordaindu Gabeko ikasketa-baimenak arautzen dituen

EBAZPENA, 2005eko maiatzaren 5ekoa, Langileriaren Kudeaketa zuzendariarena, 2005-2006 ikasturteko ikasketa-lizentzietarako deia egiten duena. Hain zuzen ere, ondokoak izan daitezke ikasketa-lizentzia horien onuradun: maisu-maistren, Bigarren Irakaskuntzako irakasleen, Lanbide Heziketako irakasle teknikoen, ikuskarien eta Hizkuntza Eskola Ofizialetako irakasleen kidegoetako funtzionarioak, Sail honen mendekoak, nahiz Sail honentzat lan-legepean irakaslanean ari diren langileak. (2005/05/20eko EHAA)

EBAZPENA, 2005eko maiatzaren 4koa, Etengabeko Ikaskuntzako zuzendariarena, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuaren 2004ko maiatzaren 11ko Aginduaz deitutako prestakuntza-ikastaroak gainditu dituzten irakasleei diru-laguntzak ematea ebazten duena; 2004-2005 ikasturterako Lanbide Heziketako Irakasleen Etengabeko Prestakuntza Planeko prestakuntza-ikastaroen deialdia arautu zen agindu horren bidez.

EBAZPENA, 2005eko maiatzaren 3koa, Langileriaren Kudeaketa zuzendariarena, lizentzia ordainduetarako deia egiten duena, Sail honen menpe diharduten maisu-maistren, Bigarren Irakaskuntzako irakasleen, Lanbide Heziketako irakasle Teknikoen, Musika eta Arte Eszenikoko Irakasleen eta Hizkuntza Eskola Ofizialetako irakasleen kidegoetako funtzionarioentzat, nahiz Sail honentzat lan-legepean irakaslanean ari diren langileentzat, 2005-2006 ikasturtean material eta proposamen didaktikoak landu, esparru jakin batzuetako egoera aztertu eta intereseko eremuetan ikerketak egiteko; betiere, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailaren lehentasunezko lerroen garapenari laguntza emateko. (2005/05/20eko EHAA)

AGINDUA, 2005eko apirilaren 27koa, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuarena, unibertsitate-mailakoak ez diren Euskal Autonomia Erkidegoko kooperatiba-federazioek eta irakaskuntzako kooperatibek 2005-2006 ikasturtean burutu beharreko jarduerak finantzatzeko diru-laguntzetarako deia egiten duena. (2005/05/13ko EHAA)

AGINDUA, 2005eko apirilaren 12koa, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuarena eta Osasun sailburuarena, unibertsitateaz kanpoko ikastetxeei 2005-2006 ikasturtean zehar egin beharreko Osasun Sustapen eta Heziketaren Berriztapenerako Proiektuak garatzeko deia egiten diena. (2005/05/12ko EHAA)

EBAZPENA, 2005eko martxoaren 22koa, Etengabeko Ikaskuntzako zuzendariarena, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuaren 2004ko maiatzaren 11ko Aginduaz deitutako ikastaroak gainditu dituzten irakasleei diru-laguntzak ematea ebazten duena. Agindu horren bidez, 2004-2005 ikasturterako Lanbide Heziketako Irakasleen Etengabeko Prestakuntza Planeko prestakuntza ikastaroen deialdia arautu zen. (2005/04/21ko EHAA)

EBAZPENA, 2005eko martxoaren 9koa, Etengabeko Ikaskuntzako zuzendariarena, 2004-2005 ikasturtean egingo diren Lanbide
Heziketako Zikloetako irakaslegoaren Enpresetan Prestakuntza-Egonaldietarako irakasle onartuen eta baztertuen behin-betiko zerrendak, jakinarazten dituena.

EBAZPENA, 2005eko otsailaren 15koa, Etengabeko Ikaskuntzako zuzendariarena, 2004-2005 ikasturtean egingo diren Lanbide Heziketako Zikloetako irakaslegoaren Enpresetan Prestakuntza-Egonaldietarako irakasle onartuen eta baztertuen behin behineko zerrendak, jakinarazten dituena.

EBAZPENA, 2004ko abenduaren 22koa, Etengabeko Ikaskuntzako zuzendariarena, 2004-2005 ikasturterako Lanbide Heziketako Irakasleen Etengabeko Prestakuntza Planeko prestakuntza-ikastaroen deialdia arautzen duen 2004ko maiatzaren 11ko Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuaren Aginduan deitutako zenbait ikastaro gainditu dituzten irakasleei diru-laguntzak ematea ebatzi duena. (2005/02/01ko EHAA)

EBAZPENA, 2004ko azaroaren 24koa, Etengabeko Ikaskuntzako zuzendariarena, Lanbide Heziketako heziketa-zikloak ematen dituzten irakasleei dei egiten diena enpresetan prestakuntza-egonaldiak egin ditzaten 2004/2005 ikasturtean.

EBAZPENA, 2004ko azaroaren 22koa, Etengabeko Ikaskuntzako zuzendariarena, Euskal Autonomia Erkidegoan Lanbide Heziketako Zikloak ematen dituzten irakasleei, irakaslego horren prestakuntza-ekitaldietan parte hartzen laguntzearren, banako diru-laguntzak emateko behin betiko erabakia hartzen duena (2004/12/14ko EHAA). Akatsen zuzenketa (2004/12/14ko EHAA)

EBAZPENA, 2004ko azaroaren 19koa, Hezkuntza Berriztatzeko zuzendariarena, Euskal Autonomia Erkidegoko irakasleentzat banan-banako diru-laguntzak emateko, horrela Sail honek eskainitakoez kanpoko prestakuntza-jardueretan parte har dezaten laguntzeko. (EHAA 2004ko abenduak 14)

EBAZPENA, 2004ko urriaren 29koa, ERABAKIA 2004ko urriaren 29koa, Hezkuntza Berriztatzeko Zuzendariarena, banan-banako dirulaguntzei buruz.

EBAZPENA, 2004ko urriaren 25koa, Etengabeko Ikaskuntzako zuzendariarena, Euskal Autonomia Erkidegoan Lanbide Heziketako Zikloak ematen dituzten irakasleei, irakaslego horren prestakuntza-ekitaldietan parte hartzen laguntzearren, banako dirulaguntzak emateko behin-behineko erabakia hartzen duena.

EBAZPENA, 2004ko urriaren 22koa, Etengabeko Ikaskuntzako zuzendariarena, 2004-2005 ikasturtean hasteko diren Lanbide Heziketako Zikloetako irakaslegoaren prestakuntzarako ikastaroetarako irakasle onartuen eta baztertuen eta erreserban daudenen behin betiko zerrendak, jakinarazten dituena - Cursos concedidos por curso - Cursos concedidos alfabéticamente

Erabakia, 2004ko urriaren 8koa Hezkuntza Berriztatzeko zuzendariarena, unibertsitatekoak ez diren irakasleak prestatzeko 2004-2005 ikasturtean egiteko jarduen deialdiari buruz.

GARATU 2003-2004: EHAA 2004ko urriak 20: Ebazpena, 2004ko urriaren 1ekoa, EAEko unibertsitateaz kanpoko irakasleentzat 2004-2005 Garatu planean, lurralde mailan, antolatu diren prestakuntza-jardueren zerrenda eta ezaugarriak argitara ematen dituena.

EHAA 2004ko urriak 14: EBAZPENA, 2004ko irailaren 21ekoa, Etengabeko Ikaskuntzako zuzendariarena, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuaren 2003ko uztailaren 22ko Aginduan 2003-2004 ikasturterako Lanbide Heziketako Irakasleen Etengabeko Prestakuntza Planeko prestakuntza ikastaroen deialdia arautzen duen zenbait ikastaro gainditu dituzten irakasleentzako diru-laguntzak emateko erabakia hartzen duena.

EHAA 2004ko irailak 23: ERABAKIA, 2004ko irailaren 22koa, Hezkuntza Berriztatzeko zuzendariarena, 2004-2005 ikasturtean hasteko diren irakaslegoaren prestakuntzarako ikastaroetarako irakasle onartuen eta baztertuen eta erreserban daudenen jakinarazten dituena.

EHAA 2004ko ekainak 2: AGINDUA, 2004ko maiatzaren 19koa, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuarena. Honen bidez, Euskal Autonomia Erkidegoko irakasleei sail honetaz kanpoko prestakuntza-jardueretan parte hartzen laguntzearren, hainbat motatako banakako diru-laguntzetarako deialdia egiteko Aginduaren egokitzapena, 2004 ekitaldira egiten duena.

EHAA 2004ko ekainak 2: AGINDUA, 2004ko apirilaren 6koa, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuarena, Euskal Autonomia Erkidegoan Lanbide Heziketako heziketa-zikloak ematen dituzten irakasleek eta LHren eremuan sailari aholkua emateko dauden erakundeetako langileek prestakuntza-ekitaldietan parte har dezaten hainbat motatako banako diru-laguntzetarako deialdia egiteko Aginduaren egokitzapena, 2004 ekitaldira egiten duena.

EHAA 2004ko maiatzak 20: EBAZPENA, 2004ko maiatzaren 4koa, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saileko Langileriaren Kudeaketa zuzendariarena, 2004/2005 ikasturteko ikasketa baimenetarako deia egiten duena. Hain zuzen ere, ondokoak izan daitezke ikasketa-baimen horien onuradun: maisu-maistren, Bigarren Irakaskuntzako irakasleen, Lanbide Heziketako irakasle teknikoen, ikuskarien eta Hizkuntza Eskola Ofizialetako irakasleen kidegoetako funtzionarioak, Sail honen mendekoak, nahiz Sail honentzat lan-legepean irakaslanean ari diren langileak.

EHAA 2004ko maiatzak 20: EBAZPENA, 2004ko maiatzaren 4koa, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saileko Langileriaren Kudeaketa zuzendariarena, zeinen bidez iragartzen baitira lizentzia ordainduak 2004/2005 ikasturtearen zeharko Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailaren lehentasunezko jokabide lerroei buruzko tresnak ikertzeko eta lantzeko, eta proposamen didaktiko, esparru zehatz batzuetako egoeren azterketarako eta garapena bultzatzeko, Sail honen menpe diharduten maisu-maistren, Bigarren Irakaskuntzako irakasleen, eta Hizkuntza Eskola Ofizialetako irakasleen kidegoko funtzionarioentzat nahiz Sail honentzat lan-legepean irakaslanean ari diren langileentzat.

Erabakia, 2004ko maiatzaren 5ekoa, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saileko Langileriaren Kudeaketa Zuzendariarena, 2004/2005 ikasturterako ordaindu gabeko ikasketa-baimenak arautzen dituena.

ZIRKULARRA, 2004ko martxoaren 30ekoa, Langileriaren Kudeaketarako Zuzendariarena, 2003ko ekitaldiari dagokion Gizarte Fondoaren banaketari buruzkoa.

Real Decreto 1251/2001, de 16 de noviembre, por el que se regulan las prestaciones económicas del sistema de la Seguridad Social por maternidad y riesgo durante el embarazo.

Partzialki ordaindutako baimena eskuratzeko baldintzak

Banako diru-laguntzetarako behin betiko ebazpena.

Banako diru-laguntzetarako behin betiko ebazpena (Lanbide Heziketako Heziketa Zikloak).

Erabakia, 2003ko urriaren 28koa: banan banako dirulaguntzak. Emandako diru-laguntzak. Ukatutako diru-laguntzak.

Ebazpena, 2002ko urriaren 29koa, Euskal Autonomia Erkidegoan Lanbide Heziketako Zikloak ematen dituzten irakasleei, irakaslego horren prestakuntza-ekitaldietan parte hartzen laguntzearren, banako dirulaguntzak emateko behin-behineko erabakia hartzen duena. Emandako diru-laguntzak. Ukatutako diru-laguntzak.

EBAZPENA, 2003ko urriaren 24koa, Etengabeko Ikaskuntzako zuzendariarena,
2003-2004 ikasturtean hasteko diren Lanbide Heziketako Zikloetako irakaslegoaren prestakuntzarako ikastaroetarako irakasle onartuen eta baztertuen eta erreserban daudenen behin betiko zerrendak, jakinarazten dituena. Alfabetikoki. Ikastaroen arabera . Bete gabeko plazak dituzten ikastaroak. Ikastaro baliogabetuak .

GARATU 2003-2004: EBAZPENA, 2003ko abuztuaren 27koa, Hezkuntza sailburuordearena, Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitateaz kanpoko irakasleentzat 2003-2004 Garatu planean antolatu diren prestakuntza- eta hobekuntza- jardueren zerrenda eta ezaugarriak argitara ematen dituena. Ikastaroak eskatzeko epea datorren 2003ko irailaren 30a arte barne luzatzen da.

LHko irakasleek prestakuntza-ekitaldietan parte hartzeko diru-laguntzak: AGINDUA, 2002ko uztailaren 30ekoa, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuarena. Honen bidez, Euskal Autonomia Erkidegoan Lanbide Heziketako Heziketa Zikloak irakasleei irakaslego horren prestakuntza-ekitaldietan parte hartzen laguntzearren, hainbat motatako banako dirulaguntzetarako deialdia egiten da.

EBAZPENA, 2003ko uztailaren 23koa, Etengabeko Ikaskuntzako zuzendariarena, 2003/2004 ikasturterako Lanbide Heziketako irakasleen prestakuntza eta hobekuntza jardueren zerrenda eta ezaugarriak argitara ematen dituena.

EHAA 2003ko uztailak 31: AGINDUA, 2003ko uztailaren 16koa, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuarena. Honen bidez, Euskal Autonomia Erkidegoko irakasleei sail honetaz kanpoko prestakuntza-jardueretan parte hartzen laguntzearren, hainbat motatako banakako diru-laguntzetarako deialdia egiten da.

Irakasleek prestakuntza-ekitaldietan parte hartzeko diru-laguntzak (LHkoak ez direnak): AGINDUA, 2002ko ekainaren 26koa, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuarena. Honen bidez, Euskal Autonomia Erkidegoko irakasleei sail honetaz kanpoko prestakuntza-ekitaldietan parte hartzen laguntzearren, hainbat motatako banako diruaguntzetarako deialdia egiten da.

Lanbide-Heziketako Prestakuntza plana. Dirulaguntzak erakundeei: EBAZPENA, 2002ko uztailaren 16koa, Lanbide Heziketako eta Etengabeko Ikaskuntzako sailburuordearena, 2002/2003 ikasturterako Lanbide Heziketako Irakasleentzako Etengabeko Prestakuntza Ikastaroen antolakuntza eta garapenerako dirulaguntzen ematea arautzen duena.

Ikasketa lizentziak 2003/2004: EBAZPENA, 2003ko maiatzaren 5ekoa, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saileko Langileriaren Kudeaketa zuzendariarena, Sail honen menpe diharduten maisu-maistren, Bigarren Irakaskuntzako irakasleen, Lanbide Heziketako irakasle teknikoen, ikuskarien, Arte Aplikatu eta Lanbide Artistikoen Eskolako irakasleen eta Hizkuntza Eskola Ofizialetako irakasleen kidegoko funtzionarioentzat nahiz Sail honentzat lan-legepean irakaslanean ari diren langileentzat, 2003/2004 ikasturteko ikasketa baimenetarako deia egiten duena.

Ikasketa lizentziak bereziak 2003/2004: EBAZPENA, 2003ko maiatzaren 5ekoa, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saileko Langileriaren Kudeaketa zuzendariarena, zeinen bidez iragartzen baitira lizentzia ordainduak 2003/2004 ikasturtearen zeharko Hezkuntza Sailaren lehentasunezko jokabide lerroei buruzko tresnak ikertzeko eta lantzeko, Sail honen menpe diharduten maisu-maistren, Bigarren Irakaskuntzako irakasleen, Arte Aplikatu eta Diseinuko Eskoletako irakasleen eta Hizkuntza Eskola Ofizialetako irakasleen kidegoko funtzionarioentzat nahiz Sail honentzat lan-legepean irakas-lanean ari diren langileentzat.

EAEko hizkuntz perfilak

Hezkuntza Bereziko lan-legepeko hezkuntza-langile ez-irakasleen Hizkuntz Eskakizunen dekretua 66/2005 DEKRETUA, apirilaren 5ekoa, Hezkuntza Bereziko lan-legepeko hezkuntza-langile ez-irakasleen hizkuntz eskakizunak sortu eta arautzen dituena.

Irakasleen Hizkuntz Eskakizunen dekretua: 47/1993 DEKRETUA, martxoaren 9koa, irakaspostuetarako hizkuntza eskakizunak eta derrigortasun egunak zehazteko irizpideak finkatzen dituena.

Modificaciones al decreto de perfiles lingüísticos

  • DECRETO 263/1998, de 6 de octubre, por el que se establecen, actualizan y ratifican las equivalencias del Certificado de Conocimiento del Euskera EGA y los Perfiles Lingüísticos del profesorado.
  • DECRETO 6/2000, de 18 de enero, de segunda modificación del Decreto por el que se establecen criterios para la determinación de los perfiles lingüísticos y las fechas de preceptividad en los puestos de trabajo docentes.

Araubide Bereziko Irakaskuntzetako eta Helduen Hezkuntzako irakasleen Hizkuntz Eskakizunen dekretua: 182/2002 DEKRETUA, uztailaren 23koa, Araubide Bereziko Irakaskuntzetako eta Helduen Hezkuntzako irakasleen lanpostuetako hizkuntza eskakizunak zehazteko irizpideak eta derrigortasun-datak ezartzeko dena.

Hezkuntza Bereziko Laguntzaileen Hizkuntz Eskakizunen dekretua 110/2002 DEKRETUA, maiatzaren 21ekoa, Hezkuntza Bereziko lan-kontratuko langileen hizkuntza eskakizunak zehazteko irizpideak ezartzen dituena.

Ikuskaritzako lanpostuen Hizkuntz Eskakizunen dekretua: 343/2001 DEKRETUA, abenduaren 11koa, Hezkuntza Ikuskaritzako lanpostuek izan beharreko hizkuntz eskakizun eta derrigorrezkotasunak zehazteko araubide espezifikoa ezartzen duena.

6/2000 DEKRETUA, urtarrilaren 18koa, irakaspostuen hizkuntz eskakizunak eta derrigorrezkotasun-datak ezartzeko irizpideak finkatzen dituen Dekretua bigarrenez aldatzeko dena.

263/1998 DEKRETUA, urriaren 6koa, Euskararen Gaitasun Agiriaren eta irakaspostuetarako Hizkuntz Eskakizunen baliokidetzak finkatu, eguneratu eta berresten dituena.

Zerbitzu eginkizunak

Ebazpena, 2006ko ekainaren 9koa , Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saileko Langileriaren Kudeaketa zuzendariarena. Horren bidez, 2006-2007 ikasturterako deialdia egin da, lanpostuak zerbitzu-eginkizunetan betetzeko - Haur, Lehen eta Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako irakasleekin bete ere-, ingurune baztertuan dauden ikastetxe publikoetan eta/edo eskolari nekez egokitzen zaizkion ikasleak dituztenetan.

Ebazpena, 2006ko ekainaren 9koa , Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saileko langileriaren kudeaketa zuzendariarena. Horren bidez, deialdia egin da zenbait lanpostu zerbitzu-eginkizunetan betetzeko, hezkuntza-premia bereziak dituzten ikasleekin aritzeko.

Erabakia, 2006ko ekainaren 6koa , 2006-2007 ikasturteko Euskal Autonomia Erkidegoko herri ikastetxeetako haur hezkuntza, lehen mailako hezkuntza eta derrigorrezko bigarren hezkuntzan ekintza osagarrien eta eskolaz kanpokoen egitarau baterako deialdia egiten da.

Erabakia, 2006ko ekainaren 6koa , hezkuntza, unibertsitate eta ikerketa saileko langileriaren kudeaketa zuzendariarena, landa eskola/eskola txikietan irakasle gisa zerbitzuak prestatzeko zenbait plaza, zerbitzu eginkizunetan betetzeko deitzen duena.

Ebazpena, 2006ko maiatzaren 24koa , Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa saileko langileriaren kudeaketa zuzendariarena, deialdia egiten duena zerbitzu-eginkizunetan betetzeko hezkuntza-laguntzako zerbitzuetako zenbait postu eta berritzegunetako idazkari/dokumentalistei dagozkien zenbait zeregin ere Hutsen zuzenketa

Ebazpena, 2006ko maiatzaren 10ekoa , Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saileko Langileriaren Kudeatzeko Zuzendariarena. Horren bidez deialdia egiten da, euskal girotze barnetegietan 2006-2007 ikasturtean, zenbait lanpostu zerbitzu-eginkizunetan betetzeko.

Erabakia, 2006ko maiatzaren 4koa , Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saileko Langileriaren Kudeaketa Zuzendariarena. Honen bidez deialdia egin da lanpostu batzuk zerbitzu-eginkizunetan betetzeko, Mendizabala GLHBI-N

ERABAKIA, 2006ko apirilaren 5ekoa , Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saileko Langileriaren Kudeaketa Zuzendariarena, Sukarrietako eskola esperimentazioko zentruan bi plaza zerbitzu eginkizunetan betetzeko dei egiten duena.

EBAZPENA, 2006ko martxoaren 24koa, Langileriaren Kudeaketa zuzendariarena, honako hauek arautzen dituena 2006-2007 ikasturterako: alde batetik, unibertsitatez kanpoko irakasleen kidegoetako karrerako funtzionarioen zerbitzu-eginkizunak; eta bestetik, irakaskuntzako zeregin arruntak burutzea zailtzen dizkien osasun-arazo larriak dituzten karrerako funtzionarien eskola-orduen 1/3eko murrizketak. (EHAA 60 zk., 2006ko martxoaren 27koa)

EBAZPENA, 2006ko martxoaren 9ko, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa saileko Langileriaren Kudeaketarako zuzendariarena, Hezkuntza Ikuskaritzako bi lanpostu zerbitzu-eginkizunean betetzeko deitzen dituena.

EBAZPENA, 2005eko abuztuaren 24koa, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saileko Langileriaren Kudeaketa Zuzendariarena; horren bidez, behin betiko ebazten da zerbitzu eginkizunetarako deialdia, e-learning Edukien Garatzaile, Alorreko Dinamizatzaile, Sare-Administratzaile, Itzultzaile edo Finantza-Administratzaile gisa lan egiteko. Baremoa

EBAZPENA, 2005eko abuztuaren 12koa, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saileko Langileriaren Kudeaketa Zuzendariarena. Horren bidez, behin betiko ebatzi da Antigua-Luberri BHI-n eta Mutriku BHI-n lanpostuak zerbitzu-eginkizunetan betetzeko deialdia

EBAZPENA, 2005eko abuztuaren 11koa, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saileko Langileriaren Kudeaketa Zuzendariarena, behin betiko ebazten duena lanbide heziketako kalitaterako eta gaitasuna ebaluatzeko euskal agentzian lanpostu batzuk zerbitzu-eginkizunetan betetzeko deialdia; hain zuzen ere, kalitate arloko teknikari, gaitasuna ebaluatu eta egiaztatzeko teknikari eta barne kudeaketako teknikari aritzeko. Baremoa

EBAZPENA, 2005eko uztailaren 19koa, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saileko Langileriaren Kudeaketa Zuzendariarena, atzerritarrei gaztelania erakusteko irakasle postuak zerbitzu eginkizunetan betetzeko deialdia behin betiko erabakitzekoa.

EBAZPENA, 2005eko uztailaren 14koa, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saileko Langileriaren Kudeaketa Zuzendariarena, Zumarragako “Ibaiondo” heziketa-zentroan gelako irakasleen ordezko aritzeko onartuen eta kanpoan utzitako behin-behineko zerrenda argitara ematen duena

EBAZPENA, 2005eko uztailaren 14koa, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saileko Langileriaren Kudeaketa Zuzendariarena, behin-behinekoz ebazten duena zerbitzu-eginkizunetarako deialdi bat, e-learning edukien garatzaile, alor dinamizatzaile, sare-administratzaile, hizkuntza-itzultzaile eta finantza-administrari jarduteko. Baremoa

EBAZPENA, 2005eko uztailaren 12koa, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saileko Langileriaren Kudeaketa Zuzendariarena, behin betiko ebazten duena IRALE-ko irakastegietan zenbait lanpostu zerbitzu-eginkizunetan betetzeko deialdia. Baremoa

EBAZPENA, 2005eko uztailaren 12koa, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saileko Langileriaren Kudeaketa Zuzendariarena, Zumarragako “Ibaiondo” heziketa-zentroan, lanbide heziketan, ordezko irakasle aritzeko onartuen eta kanpoan utzitakoen behin betiko zerrenda argitara ematen duena

EBAZPENA, 2005eko uztailaren 12koa, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saileko Langileriaren Kudeaketa Zuzendariarena, behin betiko ebazten duena zenbait lanpostu zerbitzu-eginkizunetan betetzeko deialdia, etxez etxeko irakaslaguntza programetan maisu/maistra aritzeko

EBAZPENA, 2005eko uztailaren 8koa, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saileko Langileriaren Kudeaketa Zuzendariarena, behin betiko ebazten duena zenbait lanpostu zerbitzu-eginkizunetan betetzeko deialdia, ospitale-ingurunean maisu/maistra eta bigarren hezkuntzako irakasle aritzeko.

EBAZPENA, 2005eko uztailaren 5ekoa. Honen bidez deialdia egin da lanbide heziketako kalitaterako eta gaitasuna ebaluatzeko euskal agentzian lanpostu batzuk zerbitzu-eginkizunetan betetzeko, kalitate arloko, gaitasuna ebaluatu eta egiaztatzeko eta barne kudeaketako teknikari gisa.

RESOLUCIÓN de 4 de julio de 2005, de la Directora de Gestión de Personal del Departamento de Educación, Universidades e Investigación, por la que se resuelve definitivamente la convocatoria de comisiones de servicio para prestar servicios con alumnado con necesidades educativas especiales

EBAZPENA, 2005eko uztailaren 1ekoa, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saileko Langileriaren Kudeaketa-Zuzendariarena, atzerritarrei gaztelania erakusteko irakasle postuak zerbitzu eginkizunetan betetzeko deialdia behin-behinekoz erabakitzekoa

EBAZPENA, 2005eko ekainaren 29ekoa, hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saileko Langileriaren Kudeaketa Zuzendariarena. Horren bidez, Antigua-Luberri BHI-n eta Mutriku BHI-n lanpostuak zerbitzu-eginkizunetan betetzeko deialdia egin da,

EBAZPENA, 2005eko ekainaren 29koa, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saileko Langileriaren Kudeaketa Zuzendariarena, behin-behinekoz ebazten duena IRALEko irakastegietan zenbait lanpostu zerbitzu-eginkizunetan betetzeko deialdia.

EBAZPENA, 2005eko ekainaren 29koa, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saileko Langileriaren Kudeaketa Zuzendariarena, behin-behinekoz ebazten duena zenbait lanpostu zerbitzueginkizunetan betetzeko deialdia, ospitale-ingurunean maisu/maistra eta Bigarren Hezkuntzako irakasle aritzeko.

EBAZPENA, 2005eko ekainaren 29koa, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saileko Langileriaren Kudeaketa Zuzendariarena, behin-behinekoz ebazten duena zenbait lanpostu zerbitzueginkizunetan betetzeko deialdia, etxez etxeko irakaslaguntza programetan maisu/maistra aritzeko.

EBAZPENA, 2005eko ekainaren 29koa, Administrazio eta Zerbitzuen Sailburuordearena, 2005/2006 ikasturtean ikastetxe publikoetako zuzendaritzari laguntza emateko eta euskara ikasteko hautatu diren pertsonen behin betiko zerrenda argitara ematen duena

EBAZPENA, 2005eko ekainaren 29koa, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saileko Langileriaren Kudeaketa Zuzendariarena. horren bidez, behin betiko ebatzi da honako hau: 2005-06 ikasturterako deialdia, lanpostuak zerbitzu-eginkizunetan betetzeko —Haur, Lehen eta Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako irakasleekin bete ere—, ingurune baztertuan dauden ikastetxe publikoetan eta/edo eskolari nekez egokitzen zaizkion ikasleak dituztenetan.

EBAZPENA, 2005eko ekainaren 29koa, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saileko Langileriaren Kudeaketa Zuzendariarena, horren bidezbehin betiko ebazpena eman zaio Eskola Txikietan irakasle lanpostuetan aritzeko zerbitzu eginkizunetako deialdiari. Hutsen zuzenketa

EBAZPENA 2005eko ekainaren 27, Hezkuntza, Unibertsitate eta ikerketa Saileko Langileriaren Kudeaketa Zuzendariarena, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saileko Prebentzio Zerbitzuko bi lanpostu betetzeko prozedura deitzen duena.

EBAZPENA, 2005eko ekainaren 23koa, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saileko Langileriaren Kudeaketa Zuzendariarena, deialdi bat ebazten duena; hain zuzen ere, Berritzeguneetako zenbait lanpostu, baita hezkuntza-laguntzako zerbitzuetako aholkulariei eta Berritzeguneetako idazkari/dokumentalistei dagozkien zenbait zeregin ere, zerbitzu- eginkizunetan betetzeko zena.

EBAZPENA 2005ko ekainaren 22ekoa, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saileko Langileriaren Kudeaketa Zuzendariarena, horren bidez landa eskola-eskola txikietan irakasle lanpostuetan aritzeko zerbitzu eginkizunetako deialdia behin-behineko ebazpena ematen da.

EBAZPENA, 2005eko ekainaren 23koa, Langileriaren Kudeaketa Zuzendariarena, Euskal Autonomia Erkidegoko Haur Hezkuntza, Lehen Hezkuntza eta Bigarren Hezkuntzako ikastetxe publikoetan 2005/2006 ikasturtean ekintza osagarri eta eskolaz kanpoko ekintzen programan hautatu diren pertsonen behin betiko zerrenda argitara ematen duena.

EBAZPENA, 2005eko ekainaren 23koa, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saileko langileriaren kudeaketa zuzendariarena. Horren bidez, behin-behineko ebazpena eman zaio egindako deialdiari zenbait lanpostu zerbitzu-eginkizunetan betetzeko, hezkuntza-premia bereziak dituzten ikasleekin aritzeko. 

EBAZPENA, 2005eko ekainaren 20koa, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saileko Langileriaren Kudeaketa Zuzendariarena. horren bi dez, lanpostuak zerbitzu-eginkizunetan betetzeko deialdia egin da, e-learning edukien garatzaile, alor dinamizatzaile, sare-administratzaile, hizkuntza-itzultzaile eta finantza-administrari jarduteko.

EBAZPENA, 2005eko ekainaren 15ekoa, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saileko langileria kudeatzeko zuzendariarena. Horren bidez deialdia egiten da Iraleko irakastegietan zenbait lanpostu  zerbitzu-eginkizunetan betetzeko.

EBAZPENA, 2005eko ekainaren 15ekoa, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saileko langileria kudeatzeko zuzendariarena. Horren bidez deialdia egiten da zenbait lanpostu zerbitzu-eginkizunetan betetzeko, espainiera atzerritarrei irakasten aritzeko.

EBAZPENA, 2005eko ekainaren 14koa, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saileko Langileriaren Kudeaketa Zuzendariarena. Horren bidez deialdia egiten da zenbait lanpostu zerbitzu-eginkizunetan betetzeko, etxez etxeko irakaslaguntza programetan maisu/maistra aritzeko. Eskaera orria.

EBAZPENA, 2005eko ekainaren 14koa, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saileko Langileriaren Kudeaketa Zuzendariarena. Horren bidez deialdia egiten da zenbait lanpostu zerbitzu-eginkizunetan betetzeko, ospitale-ingurunean maisu/maistra eta Bigarren Hezkuntzako irakasle aritzeko. Eskaera orria.

Ebazpena, 2005eko ekainaren 8koa, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saileko Langileriaren Kudeaketa zuzendariarena. Horren bidez, 2005-2006 ikasturterako deialdia egin da, lanpostuak zerbitzu-eginkizunetan betetzeko - Haur, Lehen eta Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako irakasleekin bete ere-, ingurune baztertuan dauden ikastetxe publikoetan eta/edo eskolari nekez egokitzen zaizkion ikasleak dituztenetan.

Ebazpena, 2005eko ekainaren 6koa, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saileko langileriaren kudeaketa Zuzendariarena, landa eskola/eskola txikietan irakasle gisa zerbitzuak prestatzeko zenbait plaza, zerbitzu eginkizunetan betetzeko deitzen duena.

Ebazpena, 2005eko ekainaren 3koa, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saileko langileriaren kudeaketa zuzendariarena. horren bidez, deialdia egin da zenbait lanpostu zerbitzu-eginkizunetan betetzeko, hezkuntza-premia bereziak dituzten ikasleekin aritzeko.

Ebazpena, 2005eko maiatzaren 30koa, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saileko langileriaren kudeaketa Zuzendariarena, deialdia egiten duena zerbitzu-eginkizunetan betetzeko berritzeguneetako zenbait lanpostu, baita hezkuntza-laguntzako zerbitzuetako aholkulariei eta Berritzeguneetako idazkari/dokumentalistei dagozkien zenbait zeregin ere.

Erabakia, 2005eko maiatzaren 19koa, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saileko Administrazio eta Zerbitzuen sailburuordearena, ikastetxe publikoetako zuzendaritzan eta euskeraren ikaskuntzan laguntzeko lanpostuak hornitzeko jardunbideko deialdia egiten duena (ZULEI). Eskabide-orria

Erabakia, 2005eko maiatzaren 12koa, 2005-2006 ikasturteko Euskal Autonomia Erkidegoko herri ikastetxeetako haur hezkuntza, lehen mailako hezkuntza eta derrigorrezko bigarren hezkuntzan ekintza osagarrien eta eskolaz kanpokoen egitarau baterako deialdia egiten da.

Erabakia, 2005eko maiatzaren 6koa, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saileko Langileriaren Kudeaketa Zuzendariarena. Horren bidez, deialdia egin da, alde batetik, zenbait lanpostu zerbitzu-eginkizunetan betetzeko Zumarragako Ibaiondo Ikastetxean 2005ean, eta bestetik, deialdi honetako baldintzak betetzen dituzten izangaiekin lan-poltsa bat egiteko.

Erabakia, 2005eko apirilaren 13koa, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saileko Langileriaren Kudeaketa Zuzendariarena, Sukarrietako eskola saiakuntzarako zentruan bi plaza zerbitzu eginkizunetan betetzeko dei egiten duena. Eskabide-orria

EBAZPENA, 2005eko martxoaren 17koa, Langileriaren Kudeaketa zuzendariarena, unibertsitateaz kanpoko irakasleen kidegoetako karrerako funtzionarioek destinatuta dauden lanpostuetan baino beste batzuetan, 2005-2006 ikasturtean, beteko dituzten zerbitzu-eginkizunak, baita eskola-orduen 1/3eko laburpenak ere, osasun arazo larriengatik irakaskuntzako zeregin arruntak burutu ezin ditzaketen karrerako funtzionarioentzat, arautzeko dena. (2005/04/04ko EHAA)

Izendapenak

EBAZPENA, 2006ko maiatzaren 24koa, Langileriaren Kudeaketa zuzendariarena, dagozkion funtzionarioak Bigarren Hezkuntzako, Hizkuntza Eskola Ofizialetako eta Arte Plastiko eta Diseinuko katedradunen kidegoetan sartzea gauzatzen duena.

AGINDUA, 2005eko azaroaren 24koa, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuarena, 2005eko otsailaren 3ko Aginduak deitutako hautatze-prozesuak gainditu zituzten izangaiak Musika eta Arte Eszenikoko Irakasleen Kidegoko praktiketako funtzionario izendatzen dituena. (2005/12/23ko EHAA)

AGINDUA, 2004ko urriaren 15ekoa, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuarena, Lanbide Heziketako Irakasle Teknikoen eta Bigarren Hezkuntzako Irakasleen Kidegoetako praktiketako funtzionario izendatzen dituena 2002ko azaroaren 8ko Aginduaren bidez (14ko EHAA) deitutako hautatze-prozesuak gainditu zituzten izangaiak, praktika-aldia egitea atzeratu zutenak Hutsen zuzenketa Beste zuzenketa bat

AGINDUA, 2004ko urriaren 15ekoa, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuarena, 2002ko azaroaren 8ko Aginduz (14ko EHAA) konbokatutako Euskal Autonomi Erkidegoko maisu-maistren kidegora sartzeko hautaketa-saioak gainditu zituzten eta praktika-aldia egitea atzeratu zuten izangaiak maisu-maistren kidegoko praktiketako funtzionario izendatzeko dena.

AGINDUA, 2004ko uztailaren 27koa, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuarena, 2002ko azaroaren 8ko Aginduz Bigarren Mailako Irakaskuntzako Irakasleen, Lanbide Heziketako Irakasle Teknikoen, Hizkuntza Eskola Ofizialetako Irakasleen eta Musika eta Arte Eszenikoetako Irakasleen kidegoetara sartzeko deitutako hautespen probetan aukeratutako oposiziogileak karrerako funtzionario izendatzeko dena."

AGINDUA, 2004ko uztailaren 27koa, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuarena, 2002ko azaroaren 8ko Aginduz Bigarren Mailako Irakaskuntzako Irakasleen, Lanbide Heziketako Irakasle Teknikoen, Hizkuntza Eskola Ofizialetako Irakasleen eta Musika eta Arte Eszenikoetako Irakasleen kidegoetara sartzeko deitutako hautespen probetan aukeratutako oposiziogileak karrerako funtzionario izendatzeko dena. (2004/08/18ko EHAA)

AGINDUA, 2004ko abuztuaren 11koa, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuarena, karrerako funtzionario izendatzen dituena beste Administrazio Publiko batzuen titulartasunekoak izatetik Euskal Autonomia Erkidegoko ikastetxe publikoen sarean sartzera pasa diren Erdi Mailako Musika Kontserbatorioetan irakasten duten lan-kontratuko langile finkoak Euskal Autonomia Erkidegoko Musika eta Antzertiko Irakasleen Kidegoan sartzeko hautatze-proba espezifiko eta mugatuetan hautatu diren oposiziogileak. Proba horietarako deialdia 2004ko maiatzaren 7ko Aginduz egin zen. (2004/08/20ko EHAA)

HUTSEN ZUZENKETA, ondoko aginduarena: "Agindua, 2004ko abuztuaren 11koa, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuarena, karrerako funtzionario izendatzen dituena beste Administrazio Publiko batzuen titulartasunekoak izatetik Euskal Autonomia Erkidegoko ikastetxe publikoen sarean sartzera pasa diren Erdi Mailako Musika Kontserbatorioetan irakasten duten lan-kontratuko langile finkoak Euskal Autonomia Erkidegoko Musika eta Antzertiko Irakasleen Kidegoan sartzeko hautatze- proba espezifiko eta mugatuetan hautatu diren oposiziogileak. Proba horietarako deialdia 2004ko maiatzaren 7ko Aginduz egin zen". (2004/09/02ko EHAA)

Egokitzapenak

EHAA, 2004ko ekainak 11: Egokitzapenak Bigarren Hezkuntzarako: EBAZPENA, 2004ko maiatzaren 26koa, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saileko Langileriaren Kudeaketa zuzendariarena, zeinaren bidez onartu baitira Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitateaz kanpoko herri-ikastetxeetan ordezkapenak egiteko izangaien zerrenda kudeatzeari buruzko jarraibideak.

EHAA, 1993ko azaroak 23: Egokitzapenak Lehen Hezkuntzarako: AGINDUA, 1993ko urriaren 14koa, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuarena, azaroaren 8ko 1664/1991 Errege Dekretuaz aldatu zen uztailaren 14ko 895/1989 Errege Dekretua ezarriz eta hizkuntza eskakizunak zehazteko irizpideak ezartzen dituen martxoaren 9ko 47/1993 Dekretua aplikatuz, Euskal Autonomi Elkarteko maisu-maistren egokitzapenak gaurkotzeko ihardunbidea ezartzen duena.

Nafarroako ordezkapenak

Ordezkoen zerrenden kudeaketa: Nafarroako Gobernuaren Foru Agindua. (2001/10/23) (pdf)

EAEko ordezkapenak

Araudiaren aldaketak Ordezkoen zerrendaren kudeaketarako: EBAZPENA, 2005eko apirilaren 20koa, Langileriaren Kudeaketa zuzendariarena, 2004ko maiatzaren 26ko Ebazpena aldatzen duena. Ebazpen horrek, hain zuzen, Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitateaz kanpoko herri-ikastetxeetan ordezkapenak egiteko izangaien zerrenda kudeatzeari buruzko jarraibideak onartu zituen. (EHAA, 2005ko maiatzak 9).

Araudi berria Ordezkoen zerrendaren kudeaketarako: EBAZPENA, 2004ko maiatzaren 26koa, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saileko Langileriaren Kudeaketa zuzendariarena, zeinaren bidez onartu baitira Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitateaz kanpoko herri-ikastetxeetan ordezkapenak egiteko izangaien zerrenda kudeatzeari buruzko jarraibideak. (EHAA, 2004ko ekainak 11).

Ordezkoen zerrenden kudeaketa: ERABAKIA, 1995eko irailaren 13koa, Langilegoaren Kudeaketa zuzendariarena, Euskal Autonomi Elkarteko unibertsitateaz kanpoko herri ikastetxeetan ordezkapenetarako izangaien zerrenda kudeatzeari buruzko jarrapideak onartzeko dena (EHAA, urrilaren 5ekoa, 191 zk.a)

Ebazpen horren aldaketak: Ebazpena, 1995eko abenduaren 5ekoa (EHAA, 1995-12-20koa, 241 zk.a); Ebazpena, 1995eko abenduaren 27koa (EHAA, 1996-01-08koa, 5 zk.a); Ebazpena, 1996ko urtarrilaren 19koa (EHAA, 1996-02-02koa, 24 zk.a); Ebazpena, 1996ko irailaren 24koa (EHAA, 1996-10-02koa, 190 zk.a); Ebazpena, 1998ko urtarrilaren 8koa (EHAA, 1998-01-29koa, 19 zk.a); Ebazpena, 1998ko ekainaren 23koa (EHAA, 1998-07-14koa, 131 zk.a); Ebazpena, 1999ko uztailaren 21ekoa (EHAA, 1999-08-10koa, 151 zk.a); Ebazpena, 2000ko ekainaren 2koa (EHAA, 2000-06-21ekoa, 117 zk.a); Ebazpena, 2001eko urriaren 17koa (EHAA, 2001-10-17koa, 201 zk.a)

Oposizioak

Arte Plastiko eta Diseinuko Irakasleen, Musika eta Arte Eszenikoko Irakasleen eta Hizkuntza Eskola Ofizialetako Irakasleen Kidegoetan sartzeko hautatze-probak
EHAA 2006eko martxoak 21: AGINDUA, 2006ko martxoaren 9koa, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuarena, Euskal Autonomia Erkidegoko Arte Plastiko eta Diseinuko Irakasleen, Musika eta Arte Eszenikoko Irakasleen eta Hizkuntza Eskola Ofizialetako Irakasleen Kidegoetan sartzeko hautatze-prozedurak deitzen dituena Akatsen zuzenketa 1 Akatsen zuzenketa 2

Musika eta Arte Eszenikoko irakasleen kidegoan sartzeko hautatze-probak
EHAA 2006eko otsailak 28: AGINDUA, 2006ko urtarrilaren 18koa, Ogasun eta Herri Administrazio sailburuarena, Euskal Autonomia Erkidegoko Hezkuntza Administrazioaren 2006ko enplegu publikoaren eskaintza onartzeko dena.

EHAA 2005eko otsailak 23: AGINDUA, 2005eko otsailaren 3koa, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuarena, Euskal Autonomia Erkidegoko Musika eta Arte Eszenikoko irakasleen kidegoan sartzeko hautatze-probak deitzen dituena Temarioak

EHAA 2004ko uztailak 15: EBAZPENA, 2004ko uztailaren 5ekoa, Langileriaren Kudeaketa zuzendariarena, Euskal Autonomia Erkidegoko erdi mailako Musika eta Arte Eszenikoko irakasleen kidegoan sartzeko hautaproba espezifiko eta mugatuetako lehiaketa-faseko behin betiko puntuazioak argitara ematen dituena.

EHAA 2004ko ekainak 10: AGINDUA, 2004ko ekainaren 1ekoa, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuarena, Euskal Autonomia Erkidegoko Erdi Mailako Musika Kontserbatorioetan irakasten duen lan-kontratuko pertsonal finkoa Euskal Autonomia Erkidegoko Musika eta Arte Eszenikoko Irakasleen Kidegoan sartzeko hautatze-proba espezifiko eta mugatuak deitzen dituen 2004ko maiatzaren 7ko Aginduaren bidez deitutako hautatze-prozesua arautu behar duten epaimahaiak izendatzen dituena.

EHAA 2004ko ekainak 09: EBAZPENA, 2004ko ekainaren 9koa, Langileriaren Kudeaketarako zuzendariarena, Euskal Autonomia Erkidegoko Erdi Mailako Musika Kontserbatorioetan irakasten duen lan-kontratuko pertsonal finkoa Euskal Autonomia Erkidegoko Musika eta Antzertiko Irakasleen Kidegoan sartzeko hautatze-proba espezifiko eta mugatuak deitzen dituen Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuaren 2004ko maiatzaren 7ko Aginduak deitutako hautatze-prozesuan onartutako eta kanpoan utzitako behin-behineko lehiatzaileen zerrenda onartzen duena.

EHAA 2004ko maiatzak 19: AGINDUA, 2004ko maiatzaren 7koa, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuarena, beste Administrazio Publiko batzuen titulartasunekoak izatetik Euskal Autonomia Erkidegoko ikastetxe publikoen sarean sartzera pasa diren Erdi Mailako Musi-ka Kontserbatorioetan irakasten duten lan-kontratuko langile finkoak Euskal Autonomia Erkidegoko Musika eta Antzertiko Irakasleen Kidegoan sartzeko hautatze-proba espezifiko eta mugatuak deitzen dituena.

EHAA 2004ko apirilak 30: AGINDUA, 2004ko apirilaren 2koa, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuarena, Koalifikazioen eta Lanbide Heziketaren Euskal Institutuko eta Lanbide Heziketako Kalitatea eta Gaitasuna Ebaluatzeko Euskal Agentziako lanpostuak betetzeko merezimendu-lehiaketarako deitzen duena.

EHAA 2004ko urtarrilak 27: HUTSEN ZUZENKETA, ondoko aginduarena: "“Agindua, 2004ko urtarrilaren 9ko, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuarena, Lanbide Heziketako Irakasle Teknikoen, Bigarren Hezkuntzako Irakasleen, Hizkuntz Eskola Ofizialetako Irakasleen eta Musika eta Antzertiko Irakasleen Kidegoetako praktiketako funtzionario izendatzen dituena 2002ko azaroaren 8ko Aginduaren bidez deitutako hautatze-prozesuak gainditu zituzten izangaiak".

EHAA 2004ko urtarrilak 9: AGINDUA, 2004ko urtarrilaren 9ko, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuarena, Lanbide Heziketako Irakasle Teknikoen, Bigarren Hezkuntzako Irakasleen, Hizkuntz Eskola Ofizialetako Irakasleen eta Musika eta Antzertiko Irakasleen Kidegoetako praktiketako funtzionario izendatzen dituena 2002ko azaroaren 8ko Aginduaren bidez deitutako hautatze-prozesuak gainditu zituzten izangaiak.

EHAA 2004ko urtarrilak 9: AGINDUA, 2004ko urtarrilaren 8koa, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuarena, 2002ko azaroaren 8ko Aginduaren (14ko EHAA) bidez deitutako hautatze-prozesuak gainditu zituzten izangaiak Maisu-Maistren Kidegoko praktiketako funtzionario izendatzen dituena.

EHAA 2004ko maiatzak 20: HUTSEN ZUZENKETA, ondoko ebazpenarena: «Ebazpena, 2004ko urtarrilaren 7koa, Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sai-leko Langileriaren Kudeaketarako zuzendariarena, 2003ko uztailaren 28ko Ebazpenak, 2002ko azaroaren 8ko Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailburuaren
Aginduaren bidez deitutako kidegoetan sartzeko hautatze-prozesuak gainditu dituzten izangaien zerrendak argitara ematen dituenak, aukeratutako izangaien zerrenda aldatzen duena».

EHAA 2004ko urtarrilak 9: EBAZPENA, 2004ko urtarrilaren 7koa, 2003ko uztailaren 28ko Ebazpenak, 2002ko arazoaren 8ko Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailburuaren Aginduaren bidez deitutako kidegoetan sartzeko hautatze-prozesuak gainditu dituzten izangaien zerrendak argitara ematen dituenak, aukeratutako izangaien zerrenda aldatzen duena.

EHAA 2004ko urtarrilak 9: EBAZPENA, 2003ko abenduaren 17koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Maisu-Maistren Kidegoan, Bigarren Mailako Irakaskuntzako Irakasleen Kidegoan, Lanbide Heziketako Irakasle Teknikoen Kidegoan, Hizkuntza Eskola Ofizialetako Irakasleen Kidegoan eta musika eta Arte Eszenikoko Irakasleen Kidegoan sartzeko praktika-aldia arautzeko dena.

Oposizioen deialdia: AGINDUA, 2002ko azaroaren 8koa, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailburuarena, izan ere horren bidez Euskal Autonomia Erkidegoko Maisu-Maistren Kidegoan, Lanbide-Heziketako Irakasle Teknikoen Kidegoan, Bigarren Mailako Irakaskuntzako Irakasleen Kidegoan, Hizkuntza-Eskola Ofizialetako Irakasleen Kidegoan eta Musika eta Arte Eszenikoko Irakasleen Kidegoan sartzeko hautespen probetarako deia egiten da.

AGINDUA, 2002ko uztailaren 31ekoa, Ogasun eta Herri Administrazio sailburuarena, Euskal Autonomia Erkidegoko Hezkuntza Administrazioaren 2002ko enplegu publikorako eskaintza onartzen duena.

Epaimahaietako kideei ematen zaien diru konpensazioaz:

  • Oinarria: 16/1993 DEKRETUA, otsailaren 2koa, zerbitzuen ondoriozko kalteordainei buruzkoa.
  • Kantitateen eguneratzea: 267/2000 DEKRETUA, abenduaren 19koa, zerbitzuen ondoriozko kalteordainei buruzko Dekretua bigarrenez aldatzen duena.

0-3 zikloa

215/2004 DEKRETUA, azaroaren 16koa, 0 eta 3 urte bitarteko umeentzako haur-eskolek bete beharreko gutxieneko baldintzak ezarri, eta abenduaren 17ko 297/2002 Dekretuaren artikulu batzuk indarrean iraunarazten dituena. Azken Dekretu horrek Euskal Autonomia Erkidegoko zero urtetik hiru urtera bitarteko umeen haur-eskolak arautu zituen 2002-2003 eta 2003-2004 ikasturteetan.

EBAZPENA, 2004ko urtarrilaren 16koa Haur Hezkuntzako Lehen Zikloan (0-3) jarduteko behar den titulazioa ez duten profesionalak gaitzeko ikastaroen deialdia.

297/2002 DEKRETUA, abenduaren 17koa, Euskal Autonomia Erkidegoko zero urtetik hiru urtera bitarteko haurren Haur Eskolak 2002-2003 eta 2003-2004 ikasturteetan arautzen dituena.

Dirulaguntzak: AGINDUA, 2002ko azaroaren 5ekoa, Etxebizitza eta Gizarte Gaietako sailburuarena, hiru urtetik behe-rako haurrak dituzten familiei laguntzeko eta hiru urtetik beherako haurren arretarako zentroen sarea finkatzeko diru-laguntzak ematea arautzen duena.

Lanbide Heziketa

EBAZPENA, 2006ko apirilaren 6koa, Etengabeko Ikaskuntzako zuzendariarena, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuaren 2005eko maiatzaren 24ko Aginduan 2005-2006 ikasturterako Lanbide Heziketako Irakasleen Etengabeko Prestakuntza Planeko prestakuntza ikastaroen deialdia arautzen duen zenbait ikastaro gainditu dituzten irakasleentzako dirulaguntzak emateko erabakia hartzen duena. (2006/05/08eko EHAA)

EBAZPENA, 2006ko martxoaren 8koa, Etengabeko Ikaskuntzako zuzendariarena, 2005-2006 ikasturtean egingo diren Lanbide Heziketako Zikloetako irakaslegoaren Enpresetan Prestakuntza-Egonaldietarako irakasle onartuen eta baztertuen behin-betiko zerrendak, jakinarazten dituena. (2006/03/09eko EHAA)

EBAZPENA, 2004ko abenduaren 22koa, Etengabeko Ikaskuntzako zuzendariarena, 2004-2005 ikasturterako Lanbide Heziketako Irakasleen Etengabeko Prestakuntza Planeko prestakuntza-ikastaroen deialdia arautzen duen 2004ko maiatzaren 11ko Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuaren Aginduan deitutako zenbait ikastaro gainditu dituzten irakasleei diru-laguntzak ematea ebatzi duena. (2005/02/01ko EHAA)

70/2004 DEKRETUA, apirilaren 27koa, Lanbide Heziketa Berezituko Teknikari eta Goi Mailako Teknikari tituluak ateratzeko probak arautzen dituena.

EBAZPENA, 2003ko uztailaren 23koa, Etengabeko Ikaskuntzako zuzendariarena, 2003/2004 ikasturterako Lanbide Heziketako irakasleen prestakuntza eta hobekuntza jardueren zerrenda eta ezaugarriak argitara ematen dituena.

Lanbide-Heziketako Behatokia: 34/1998 DEKRETUA, martxoaren 3koa, Lanbide Heziketako Euskal Sistemaren Behatokia sortzeko dena.

Real Decreto 777/1998, de 30 de abril, por el que se desarrollan determinados aspectos de la ordenación de la formación profesional en el ámbito del sistema educativo. (Boletín Oficial del Estado de 8 de mayo).

Lanbide-Heziketako espezialitateetara adskribatzeari buruzkoa: 162/1997 DEKRETUA, uztailaren 1ekoa, Bigarren Hezkuntzako irakasleak eta Lanbide-Heziketako irakasle teknikoak Berariazko Lanbide -Heziketako espezialitateetara adsribatzeari buruzkoa.

Aparteko orduak Arautu gabeko Lanbide-Heziketan: 348/1994 DEKRETUA, irailaren 6koa, Arautu gabeko Lanbide Heziketa emateko Berariazko Lanbide Hezi-ketako ikastetxeetako funtzionarien bateragarritasu-na aldarrikatzen dutena.

Hezkuntza-premia bereziak

Hezkuntza Premia bereziak: 118/1998 DEKRETUA ekainaren 23koa, hezkuntza-premia bereziak dituzten ikasleei eman beharreko hezkuntza-erantzuna eskola muinbakar eta integratzailearen esparruan antolatzen duena.

CRI: 1984ko urriaren 10eko AGINDUA, haur itsuak eta ikusmen urrikoak eskolara jartzeko Berarizko Hezkuntzako Baliabide-Tegiak hiru Lurraldeetan ihardunean jartzeko baimena emanez

CRIen sorrera: 1984ko irailaren 25eko 318/1984 DEKRETOA, Bilbo, Donostia eta Gasteizen haur itsu eta ikusmen urrikoak eskolara jartzeko hiru Baliabide-Tegi sortuz.

Eskubideak eta betebeharrak

160/1994 DEKRETUA, apirilaren 19koa, Euskal Autonomi Elkarteko unbetsitateaz kanpoko ikastetxeetako ikasleen eskubide eta betebeharrei dagokiona

Hezkuntzaren arautzea

EHAA 2004ko maiatzak 31: AGINDUA, 2005eko maiatzaren 10ekoa, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuarena, funts publikoekin ordaindutako Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitateaz kanpoko ikastetxeen 2005-2006 ikasturterako eskola-egutegia egiteko oinarrizko arautegia zehazten duena.

EHAA 2004ko ekainak 2: AGINDUA, 2004ko maiatzaren 10ekoa, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuarena, fondo publikoekin ordaindutako Euskal Herriko Autonomia Erkidegoko unibertsitateaz kanpoko ikastetxeen 2004-2005 ikasturterako eskola-egutegia egiteko oinarrizko arautegia zehazten duena.

Bigarren Hezkuntzako irakaskuntzetan aldaketak: 5/2004 DEKRETUA, urtarrilaren 20koa, Batxilergoaren arautzea, lanbide heziketako irakaskuntzak eta beren tituluei buruzko argibideak zehazten dituen eta irakaskuntza horien ezarpena xedatzen duen dekretua laugarren aldiz aldatzen duena.

Bigarren Hezkuntzako irakaskuntzetan aldaketak: 170/2002 DEKRETUA, uztailaren 9koa Batxilergoko eta Lanbide Heziketako irakaskuntzaren araudia, tituluei buruzko jarraibideak eta ezarpena xedatzen dituen Dekretua hirugarrenez aldatzen duena.

Bigarren Hezkuntzako irakaskuntzetan aldaketak. Aukerako berriak eta irakasleei orduen esleipena. AGINDUA, 2002ko azaroaren 28koa, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuarena, Euskal Autonomia Erkidegoko ikastetxeetan Batxilergoaren ezarpen orokorra arautzen duen Aginduaren bigarren aldiz aldatzeko dena.

Kurtso hasierako zirkularrak

Haur eta Lehen Hezkuntza
Bigarren Hezkuntza
Helduen Heziketa (HHE)
Urrutiko Oinarrizko Hezkuntzako Ikastetxea (UOHI)
Hizkuntza Eskola Ofizialak
Musika Kontserbatorioak
Musika-ikastetxeak
Arte Eskola